Het Huis

Het Huis Hasselt (HHH) is een platform voor podiumkunsten met een focus op jongeren, opgericht door Lola Bogaert. Het fundament van HHH is het (her)vertellen van verhalen op een luchtige en toegankelijke manier voor een breed publiek. Soms is dit repertoire theater op maat van middelbare scholieren en soms zijn dit autobiografische verhalen van gemarginaliseerde jongeren. 

Voor HHH is het theater een plek van emancipatie. Mensen en verhalen krijgen in het theater een podium, ze worden letterlijk in de spotlights gezet. Daarom draagt HHH diversiteit, inclusie en intersectionaliteit een warm hart toe. Om deze emancipatorische functie ten volle tot zijn recht te laten komen, zet HHH in op twee verschillende pijlers: ‘tekst- en repertoiretheater recreëren en actualiseren’ en ‘co-creatie en participatie’.


Het bestuur van HHH bestaat uit Ann Schoeters, Sara De Bosschere en Vicky Vermoezen. Vicky, tevens algemeen coördinator van DE MAAN (Mechelen), ondersteunt HHH op zakelijk vlak. Sara, van het spelerscollectief De Roovers (Antwerpen), coacht het traject van HHH op artistiek-inhoudelijk vlak. Ann, gepensioneerd dagelijks leider van Monty (Antwerpen), houdt het overzicht en houdt de formele zaken van de vzw in het oog.

Eerste pijler van HHH: tekst- en repertoiretheater recreëren en actualiseren

HHH herschept en actualiseert oude verhalen op een luchtige, originele en toegankelijke manier voor middelbare scholieren en volwassenen. (Concreet betekent dit dat er vaak schoolvoorstellingen in de middagen worden gespeeld in culturele centra met daaraan gekoppeld een avondvoorstelling voor een regulier theaterpubliek). Dat gebeurt tot nu toe door Lola Bogaert, Sara Haeck en Yinka Kuitenbrouwer

Welke verhalen liggen aan de basis van de westerse samenleving? Welke verhalen worden steeds opnieuw herverteld? Wat maakt dat het ene verhaal tot ‘het repertoire’ behoort en het andere niet? Vanuit welk perspectief en referentiekader worden deze verhalen normaliter verteld? En wat gebeurt er met deze verhalen als het perspectief veranderd wordt? Hoe zorgen we ervoor dat met het creëren van repertoiretheater niet onbewust denkbeelden worden herbevestigd waar we ons tegenwoordig van afvragen of ze niet bijgesteld zouden moeten worden?

Tweede pijler van HHH: co-creatie en participatie

Door de focus op westers repertoire en de bewustwording van het mannelijk perspectief in het westerse referentiekader zoekt HHH ook actief andere perspectieven en referentiekaders op. Hierdoor worden andere verhalen zichtbaar die evengoed een podium verdienen, maar die nog niet zijn doorgedrongen tot de canon van het ‘repertoire’. 

Sinds 2021 organiseert HHH in samenwerking met MUS-E Belgium (Brussel) op structurele basis dans- en theatertrajecten in het OKAN(Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers)-onderwijs in Hasselt. Aansluitend vinden er verdiepende werkweken plaats tijdens de schoolvakanties bij culturele partners (CCHA, C-Mine en Cultuurhuis Casino) waaraan gemotiveerde en enthousiaste OKAN-jongeren vrijwillig participeren.

Door middel van dans, toneel en film geven de jongeren uiting aan wie ze zijn, bepalen zelf hoe ze in beeld worden gebracht, bepalen hun eigen narratief en geven ze uitdrukking aan hun identiteit. De jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen via actieve kunstbeleving. De betrokken professionele podiumkunstenaars ondersteunen deze jongeren in een co-creatief proces, vertrekkende vanuit hun eigen verhalen, talenten en leefwereld.

Naast deze structurele werking werkt HHH ook projectmatig op basis van co-creatie. In de zomer van 2021 co-produceerde HHH de luisterwandeling Het eiland vertelt op Terschelling ter ere van het veertigjarig bestaan van het Oerol Festival. In het najaar van 2022 produceerde HHH de luisterwandeling Nieuwe stemmen van de stad.

Cultuureducatie is voor HHH dus geen middel om jongeren louter op te voeden tot cultuurconsumenten. HHH wil juist een beroep doen op hun verbeelding, fantasie en creativiteit om vanuit deze kracht kritisch en poëtisch op onze maatschappij te reflecteren.