Het Huis

Het Huis Hasselt (HHH) is een nomadisch platform voor podiumkunsten. HHH is een jonge vzw dat het werk van Lola Bogaert als (boven)lokale artiest in Limburg ondersteunt. Het bestuur bestaat uit Ann Schoeters (voormalig Monty), Sara De Bosschere (De Roovers) en Vicky Vermoezen (DE MAAN). Het kantoor van HHH is gevestigd in het gebouw van CCHA. Als nieuwe speler binnen het kunstenveld in Hasselt wil HHH inzetten op het maken van verbindingen, zowel met individuele kunstenaars als met andere professionele organisaties. 

Voor HHH is het theater een plek van emancipatie. Mensen en verhalen krijgen in het theater een podium, ze worden letterlijk in de spotlights gezet. Daarom draagt HHH diversiteit en inclusie een warm hart toe. De scène moet daarom ook een afspiegeling zijn van de maatschappij in al haar diversiteit.
Om deze emancipatorische functie ten volle tot zijn recht te laten komen zet HHH in op drie verschillende pijlers: co-creatie, beeldende en fysieke voorstellingen buiten het reguliere theatercircuit en tekst en repertoire recreëren en actualiseren. 

Eerste pijler: Co-creatie 

Vanaf september 2021 organiseert HHH in nauwe samenwerking met MUS-E Belgium op structurele basis theatertrajecten in het OKAN-onderwijs in Hasselt, die de naam Identity affairs dragen. We willen nadrukkelijk jonge mensen bereiken die vaak in de marge van de samenleving zitten en daar moeilijk uitgeraken. We zetten in op actieve kunstbeleving en begeleiden deze jongeren in co-creatieve processen, waarin ze kansen krijgen om zich uit te drukken en hun talenten te ontwikkelen. De betrokken kunstenaars (Lola Bogaert, Adnane Lamarti, Hussein Al-Khalid, Yentl de Werdt & Jamal Kazza) ondersteunen deze jongeren in het creatieve proces. 

Daarnaast vinden er vakantiestages plaats in CCHA en Z33, die we Common ground noemen. Deze stages staan in principe open voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar, maar de leerlingen van scholen met OKAN-jongeren krijgen voorrang bij de inschrijvingen. Op deze manier slaan we een brug tussen het onderwijs en de vrije tijd, tussen de scholen en kunstorganisaties. Voor deze OKAN-werking ontvang HHH structurele subsidies van stad Hasselt voor de werkingsjaren 2021 t/m 2023. 

Naast deze structurele werking werkt HHH ook projectmatig op basis van co-creatie. In de zomer van 2021 co-produceerde HHH de luisterwandeling Het eiland vertelt op Terschelling ter ere van het veertigjarig bestaan van het Oerol Festival. In het najaar van 2022 is de luisterwandeling Nieuwe stemmen van de stad te bewandelen in Hasselt. 

Cultuureducatie is voor HHH dus geen middel om mensen louter op te voeden tot cultuurconsumenten. Wij willen juist een beroep doen op hun verbeelding, fantasie en creativiteit om vanuit deze kracht kritisch en poëtisch op onze maatschappij te reflecteren. Op deze manier laten we onszelf inspireren door hen om nieuwe wegen in te slaan en nieuwe experimenten aan te gaan. 

Tweede pijler: beeldende en fysieke voorstellingen buiten het reguliere theatercircuit 

HHH produceert beeldende en fysieke voorstellingen voor een jong publiek. Wij vinden het belangrijk om kinderen van jongs af aan met kunst te confronteren. Ook kinderen die vanuit huis niet zo snel in aanraking komen met kunst. Daarom bieden wij onze voorstellingen ook buiten het theatercircuit aan, bijvoorbeeld in scholen. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk drempels weg te nemen om zo veel mogelijk kinderen te laten kennismaken en genieten van cultuur. Vertrekkend vanuit die gedachte co-produceerde HHH vorig theaterseizoen de voorstelling VRETEN! (6+) in samenwerking met DE MAAN, De Grote Post, d e t h e a t e r m a k e r & C-TAKT. Een inclusieve danstheatervoorstelling, geregisseerd door Lola Bogaert en gespeeld in turnzalen op scholen.

Derde pijler: tekst en repertoire recreëren en actualiseren 

Daarnaast produceert HHH theatervoorstellingen van het jonge makerscollectief bestaande uit Lola Bogaert, Sara Haeck en Yinka Kuitenbrouwer. Zij maken voorstellingen voor middelbare scholieren en volwassenen met de focus op tekst en repertoire. Maar zij vinden het belangrijk om kritisch naar deze teksten te kijken en niet onbewust denkbeelden te herbevestigen waar we tegenwoordig vragen bij stellen. Op deze manier recreëren en actualiseren ze oude verhalen op een luchtige, originele en toegankelijke manier voor een breed publiek. En bouwt HHH mee aan een nieuw repertoire voor vrouwelijke hoofdpersonages.
HHH produceerde bijvoorbeeld hun voorstelling 3 Griekse verhalen door 3 vrouwen in (min of meer) 3 kwartier (14+) met Monty en C-TAKT als co-productiepartners.